Mladi žele da budu pitani i uključeni u javni život grada Pančeva, posebno u oblastima koje se tiču upravo njih Mladi žele da budu pitani i uključeni u javni život grada Pančeva, posebno u oblastima koje se tiču upravo njih www.pixabay.com

Mladi Pančeva žele da se uključe u kreiranje nove Strategije brige o mladima

  • Objavljeno u
  • Autor  V.J.Peštanac/V.Mik

Uskoro će početi procenjivanje efekata primene dosadašnje Strategije brige o mladima na teritoriji Pančeva, a nakon toga i rad na donošenju novog strateškog dokumenta.

Udruženje “In Medias Res” i “Globalmedia” razgovarali su sa predstavnicima lokalne samouprave koji se bave pitanjima mladih, kao i mladima i omladinskim organizacijama koje su bile raspoložene za razgovor na ovu temu, o tome kakvi su efekti primene dosadašnje Strategije brige o mladima, gde je najviše a gde najmanje urađeno.

Nemanja Rotar, član Gradskog veća zadužen za kulturu i mlade istakao je da su mladi važni za našu lokalnu samoupravu i da čine sve ne bi li ih ih motivisali da se uključe u kreiranje javnih politika ili donošenja odluka koje ih se direktno tiču.

Plan nam je da upotrebimo različite kanale komunikacije kako bismo informisali što veći broj mladih u gradu i naseljenim mestima o tome šta je „Strategija brige o mladima“, zašto je taj dokument važan za njih i zašto bi bilo važno da se angažuju u procesu njegove pripreme, kaže Rotar.

Još uvek aktuelna „Strategija“ bavi se oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i odrastanja, bezbednosti, volonterizma i aktivizma, multikulturalnosti, mobilnosti i učešća mladih u donošenju odluka.

Čini mi se da je u svakoj oblasti ponešto urađeno, možda najviše u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i volonterizma. Treba prepustiti budućem timu za evaluaciju „Strategije“ da realno sagleda njene efekte, uz merljive pokazatelje, nakon čega ćemo zaista znati kakvi su bili efekti njene primene i koji su bili najznačajniji, rekao je Nemanja Rotar.

Monika Kutri, predsednica udruženja „Omladinska zona” smatra da je najviše urađeno na polju obrazovanja mladih, kao i aktivizma i volonterizma, zahvaljujući NVO sektoru koji je najviše radio na ovim poljima.

Mislim da je najmanje urađeno po pitanju učešća mladih u donošenju odluka, jer savet za mlade Grada Pančeva ne funkcioniše već godinama, a mladi se ne uključuju u lokalnu politiku (osim ako nisu članovi stranaka), mišljenja je Kutri.

Marijana Jović, predsednica Ženske mirovne grupe kaže da, u odnosu na njihove uvide u oblastima kojima se bavi ŽMIG – neformalno obrazovanje mladih, odrastanje, bezbednost mladih, aktivizam i volonterizam su oblasti u kojima je najviše urađeno do sada.

Naša procena je da neformalno obrazovanje nije u kontinuitetu i sistematski podžano kroz konkurse tako da ne možemo da govorimo o nekim vidnim rezultatima. S obzirom da ŽMIG radi i sa mladima iz osetljivih grupa, na osnovu našeg iskustva mislimo da su oni i dalje veoma malo uključeni u redovne aktivnosti lokalne zajednice ravnopravno i zajedno sa svojim vršnjacima, bez izdvajanja. Želimo da istaknemo da mladi iz osetljivih grupa naročito nemaju podršku u oblastima odrastanja i bezbednosti, ona koja je potrebna u odnosu na prepreke na koje oni nailaze u komunikaciji i uključivanju, kaže Jović.

Mladi okupljeni u Ženskoj mirovnoj grupi procenjuju da je u uključivanju mladih u donošenju odluka najmanje urađeno, nisu dovoljno informisani, nisu upoznati sa omladinskom politikom i nedovoljno se uvažvaju njihova mišljenja.

Mislimo da postojeći i planirani mehanizmi nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni. I u ovoj oblasti postoje posebni izazovi za mlade iz osetljivih grupa koji u nisu u mogućnosti da u odnosu na svoje važne životne oblasti utiču tako da se poštuju njihove potrebe, želje kako bi ostvarili svoje životne uloge, kazala je Marijana Jović.

Marina Kurilj iz Udruženja Na pola puta misli da je najviše urađeno u oblasti volonterizma i aktivizma.

Rekla bih da je ova oblast bila pokrivena kroz razne projekte, da su se mladi više uklјučili u aktivnosti zajednice i da su se malo pokrenuli. Mislim da se nije dovolјno uradilo u oblasti obrazovanja, zdravlјa mladih i odrastanja, kao i u oblasti učešća mladih u donošenju odluka, ocenjuje Kurilj.

Rade Mašić, predsednik Udruženja „Prepoznaj u sebi“ kaže da je Strategija brige o mladima na teritoriji Pančeva od 2014. do 2017. godine vrlo dobar dokument, zamišljen da poboljša život mladih, a time i celokupne zajednice.

Trebalo bi uraditi analizu stanja i evaluaciju urađenog. Moj lični utisak je da smo najdalje stigli sa volonterizmom mladih, mobilnošću i interkulturalizmom mladih. Ipak, više je oblasti u kojima je malo toga urađeno. Aktivno učešće mladih u društvenom životu je na vrlo niskom nivou. Mehanizmi za njihovo veće učešće u društvenim procesima, a posebno u donošenju odluka uglavnom ne funkcionišu, iako se sa svih nivoa vlasti govori o potrebi za većim učešćem mladih i da se najviše očekuje baš od njih ali istina je sasvim drugačija i mladi su zapravo deklarativno podržani, bez jasne vizije i to često selektivno, smatra Mašić.

Natalija Kosara iz Kluba ljubitelja igara i fantastike “D20” Pančevo takođe misli da je najviše urađeno u oblastima aktivizma i volonterizma.

U tim oblastima najviše vidim i naš klub. U našim prostorijama je i kancelarija „KOMPASA”, tako da pratim i njihov aktivizam i sve njihove akcije koje organizuju tokom godine. Drago mi je što su kod nas i imaju svu slobodu i veliki prostor da ostvare svoje projekte i ciljeve. Najmanje je urađeno u oblasti zapošljavanja mladih, kaže Natalija Kosara.

Jovana Jankov je dugogodišnja aktivistkinja koja je 2016. godine dobila nagradu „Najvolonterka”. I prema njenom mišljenju najviše je urađeno u oblasti volonterizma i aktivizma što je zavisilo od organizacija u Pančevu.

Kroz sve svoje aktivnosti, organizacije su angažovale volontere i volonterke i time podsticale aktivizam kod mladih. Takođe, brojni festivali, kao i volonterski kampovi u gradu su pored toga doprinosili i mobilnosti i interkulturalizmu. Na zdravlju mladih i dalje treba da se radi, primetila sam brojne sportske aktivnosti što je za pohvalu, ali ne treba ostati samo na tome već se treba baviti i ostalim ciljevima. Na povećanju zaposlenja je počelo da se radi, ali bi trebalo još više. Bitna stavka je uvažavanje volonterskih aktivnosti kao radno iskustvo. Pored školskih ustanova, obrazovanju su doprinele organizacije koje se bave neformalnim obrazovanjem. Što se bezbednosti tiče, nasilje i diskriminacija u školama i van nje su primetni i na tome treba raditi mnogo više, ocenila je Jovana Jankov.

Sve organizacije i pojedinci potvrdno su odgovorili na pitanje da li žele da budu uključeni u donošenje novog strateškog dokumenta brige o mladima u Pančevu. Većina njih prijavila je po jednog svog člana i na konkurs za uključenje u rad Tima za izradu evaluacije postojeće Strategije brige o mladima.

Zorica Jovanović Ranković, koordinatorka Kancelarije za mlade i rad sa organizacijama civilnog društva u Pančevu kaže da je prioritet Kancelarije za mlade u 2018. godini svakako izrada nove Strategije brige o mladima koje će važiti naredne četiri godine.

Ono što je potrebno da se uradi je evaluacija dosadašnje strategije i svakako da se sastavi tim za izradu nove, kaže ona.

Koordinatorka Kancelarije za mlade u svom radu težiće da u 2018. godini bude bolja komunikacija između samih organizacija, institucija i ustanova i Kancelarije za mlade.

Takođe, težiću ka boljoj informisanosti mladih ali i boljoj motivaciji i podsticanju mladih da aktivnije učestvuju u sprovođenju programa politike mladih, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života mladih. Svako mi i jeste plan da u 2018. godini iniciram bolju saradnju sa organizacijama i mladima iz naseljenih mesta sa teritorije grada Pančeva, a da li će to biti u okviru javnog poziva, tribina ili nekih interaktivnih radionica o tome još razmišljam, zaključila je Zorica Jovanović Ranković.

Ono što je na kraju možda i najvažnije, naše neformalno istraživanje među mladima i omladinskim organizacijama koje su pristale da odgovore na naša pitanja pokazalo je da mladi itekako žele da budu pitani i uključeni u javni život grada, posebno u oblastima koje se tiču upravo njih. S obzirom da su i predstavnici lokalne samouprave takođe izrazili spremnost da uključe što više mladih u kreiranje nove Strategije brige o mladima za naredne četiri godine, nadamo se da će tako i biti.

 

0 potpis ispod teksta

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...