Divlje deponije u Sefkerinu Divlje deponije u Sefkerinu kolaž fotografija - Glas Opova

Opština Opovo drugi put ove godine izdvaja sredstva za saniranje divljih deponija, problem najizraženiji u Sefkerinu

  • Objavljeno u
  • Autor  Z.M.

Drugi put u toku ove godine iz budžeta Opštine Opovo izdvojena su sredstva i sprovodi se čišćenje divljih deponija.

U toku je uklanjanje otpada sa deponije “Jer” u Sefkerinu, deponije kod groblja i na delu katastarske parcele br. 4546 k.o. Sefkerin, duž atarskog puta iza stovarišta. U Opovu to je deponija na kraju ulice Ive Lole Ribara, koja se nalazi na delu katastarske parcele 4202 k.o. Opovo. U pitanju su deponije koje su očišćene pre samo 4 meseca, ali su se ponovo formirale zato što se nastavilo sa nesavesnim i nekontrolisanim odlaganjem otpada, kaže predsednik Opštine Opovo Miloš Markov.

Na datim lokacijama, pored inertnog, građevinskog i biorazgradivog otpada, nalazi se velika količina mešovitog komunalnog otpada iz domaćinstva, plastične kese, PET ambalaža i kabasti otpad.

Sistem upravljanja otpadom u opštini Opovo na zadovoljavajući način je rešen i godinama uspešno funkcioniše po ugovoru sa „Brantner otpadna privreda“ d.o.o. Delimično je uspostavljena primarna selekcija i razdajanje otpada, tako da se plastična, PET ambalaža može razdojiti od ostalog otpada i „Brantner“ je odnosi jedanput mesečno. Kabasti otpad se prikuplja i odvozi dva puta godišnje, dodaje Markov.

Formirana su i „zelena ostrva“ sa mogućnošću razvrstavanja i odlaganja otpada u posebne kontejnere papir – karton, staklo i krajnji otpad, koji nije zaživeo.

Jasno je da ako se odgovorno odnosimo prema otpadu koji stvaramo i odlažemo ga tamo gde mu je mesto, neće dolaziti do formiranja divljih deponija. I jasno je da isti ljudi na ista mesta odvoze uporno otpad iz svojih domaćinstava, bez obzira što jednostavniji način postoji, da se ubaci u „Brantnerovu“ kantu ili kontejner, u vreću odvoje plastične flaše i limenke i iznese ispred svoje kuće kabasti otpad u vreme njegovog prikupljanja.Od biorazgradivog otpada u svakom domaćinstvu može se napraviti mini kompostište i tako dobiti kvalitetna masa za đubrenje, ističe Markov.

Opština Opovo odgovorno preduzima mere u oblasti upravljanja otpadom, tako da će, prema rečima Markova, posle ovog čišćenja, izvršiti pošumljavanje na određenim lokacijama, postaviti table, video nadzor, pojačati inspekcijsku kontrolu i pooštriti kaznenu politiku.

Ali, težak je i dugotrajan put promene svesti i razvijanje odgovornosti kod naših ljudi, kao prvom i osnovnom uzroku stvaranja divljih deponija, naglasio je Markov.

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...