Pančevo je jedna od lokalnih samouprava čiji je projekat podržan na konkursu Ministarstva ekologije Pančevo je jedna od lokalnih samouprava čiji je projekat podržan na konkursu Ministarstva ekologije Z.M.

Pošumljavanje Potamišja u Pančevu sredstvima Grada i Ministarstva ekologije

  • Objavljeno u
  • Autor  Z.M.

PANČEVO - Gradska menadžerka Maja Vitman prisustvovala je danas u ime Grada Pančeva potpisivanju ugovora za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini, u Ministarstvu zaštite životne sredine, danas u Palati Srbije u Beogradu.

Pančevo je jedna od lokalnih samouprava čiji je projekat podržan na konkursu Ministarstva ekologije. Ugovore je uručila ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Gradska menadžerka Maja Vitman kaže da je vrednost projekta 20 miliona dinara, da je Ministarstvo ekologije odobrilo osam, a Grad Pančevo obezbeđuje ostalih 12 miliona dinara za pošumljavanje obala Tamiša.

Uređenje Potamišja je naš strateški projekat i kapitalna investicija koja je od velikog značaja za nas Pančevke i Pančevce, ali isto tako i za posetioce našeg grada. Prošle godine grad je uložio značajna sredstva za kompletnu rekonstrukciju pančevačkog šetališta na keju, izgradio i legalizovao parking mesta i postavio kompletno novu rasvetu, a ove godine se bavimo uređenjem zelenih površina, proširenjem mreže javnog osvetljenja i instalaciju novog dečijeg igrališta. Još jedan fantastičan projekat. Veoma smo zadovoljni i zahvalni Ministarstvu za zaštitu životne sredine za sufinansiranje za potrebe pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta. Sredstvima u vrednosti od 20 miliona dinara koliko je namenjeno ovim projektom posadićemo novih 300 sadnica duž šetališta, zameniti stare i obolele sadnice i urediti zelene površine. Predmet konkursa su bile isključivo autohtone vrste sadnica, te je u saradnji sa JKP „Zelenilom“ urađen projekat i odabir adekvatnih sadnica koje će biti posađene duž gornjeg i donjeg šetališta od mosta do Brodoremonta, objasnila je Maja Vitman.

 

vitman maja


Kako Vitman dodaje, novoposađenih 300 stabala kvalitetnih visokih lišćarskih drvenastih vrsta, visine 3 do 3,5 m, obima na prsnoj visini 20-25 cm doprineće lepšem izgledu pančevačkog šetališta, a ujedno nov drvored kompletno će promeniti izgled šetališta i ostvariti svoje ciljane efekte.

„Nastavljamo dalje i mnogo se radujemo sadnji na jesen. Do tad ćemo izvesti sve pripremne radove. Projektom pošumljavanja predviđeni su pripremni radovi na uređenju javnih zelenih površina duž šetališa uz Tamiš i duž šetališta na odbrambenom nasipu. Pripremni radovi obuhvataju uklanjanje šuta i neplodne zemlje sa zelenih površina. U pripremne radove spada i orezivanje postojećih stabala kao i uklanjanje suvih i stabala čija je vitalnost i dekorativnost ocenjena niskim ocenama. Projektom je obuhvaćen i utovar drvne mase i odvoz na deponiju“, objasnila je gradska menadžerka Maja Vitman.

Na površinama gde je to potrebno, projektom su predviđeni i zemljani radovi.

Zemljani radovi obuhvataju dovoz i razastiranje humusne zemlje u sloju od 5-10 cm, u cilju nivelacije terena predviđenog za zelene površine u odnosu na novoizgrađene staze, platoe i parkinge. Projektom je planirano da se nabavi 300 stabala visokih lišćarskih drvenastih vrsta, visine 3 do 3,5 m, obima na prsnoj visini 20-25 cm. Projektovana stabla moraju biti autohtonih vrsta drveća koja podnose periodično plavljenje zemljišta, kaže Vitman.

Preporuka stručnjaka je da se u neposrednoj blizini reke, za pošumljavanje koriste vrste Fraxinus angustifolia – poljski jasen, Quercus robur – hrast lužnjak, Alnus glutinosa –crna jova, Salix alba – bela vrba, u skladu sa raspoloživim materijalom na tržištu. U gornjem delu potamišja, gde je mogućnost plavljenja mala, mogu se koristiti vrste Acer platanoides -mleč, Acer pseudoplatanus – gorski javor, Tilia cordata – sitnolisna lipa.

U projektu se dalje navodi da sadnice drveća moraju odgovarati standardima sadnje na javnim zelenim površinama.

Prilikom planiranja sadnje predvideti ankerovanje novoposađenih sadnica sa dva drvena ankera koja je potrebno stabilizovati trakama od prirodnih materijala. Sadnice saditi na međusobnom rastojanju od 5 i više metara. Drvorednu sadnju planirati uz oba šetališta, duž samog Tamiša i naodbrambenom nasipu, na svim mestima gde prostorni uslovi dozvoljavaju. Nakon sadnje sadnica obezbediti zalivanje tokom prve godine. Sadnju planirati tokom jesenjih meseci (oktobar-novembar), navodi se između ostalog u projektu pošumljavanja.

Ovaj projekat pošumljavanja ima za cilj: unapređenje životne sredine i biodiverziteta, povećanje šumovitosti na teritoriji grada, poboljšanje mikroklimatskih uslova sredine, uređenje javnih zelenih površina keja na Tamišu, povećanje brojnosti autohtonih vrsta drveća na javnim zelenim površinama, stvaranje koridora za kretanje životinjskim vrstama i poboljšanje uslova boravka posetiocima površina.

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...