Ivanovačka ada Ivanovačka ada S.M.

Ivanovačka ada: stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti

  • Objavljeno u
  • Autor  Z.M.

Grad Pančevo ima nekoliko spomenika prirode na svojoj teritoriji, a jedan od njih je "Ivanovačka ada".  Rečna ada na Dunavu u blizini naselja Ivanova, stavljena je pod zaštitu kao spomenik prirode 2009. godine i svrstana u III kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro.

Spomenik prirode "Ivanovačka ada" stavljena je pod zaštitu radi očuvanja malog ostatka nekadašnjih plavnih prirodnih šuma dunavskih ada, specifičnog sastava i strukture, koju čine populacije autotehnotih topola i vrba visokih estetskih i ekoloških vrednosti, a koje predstavljaju stanište subandemičnim i reliktnim vrstama flore i životinjskim vrstama zaštićenim kao prirodne retkosti, kao što su orao belorepan, zelena žuna, vodomar, koje predstavljaju nacionalno i međunarodno zaštićene biljne i životinjske vrste.

Specijalni rezervat prirode "Ivanovačka ada" nalazi se na samo 20 km od Pančeva, a sa svojim šumskim zajednicama je ostatak nekadašnjih plavnih šuma koje su dominirale dunavskim adama.

 

ivanovacka ada suma0 1

 

Ovde žive mnoge retke biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnim uslovima vlažnih staništa, a predstavlja i stanište brojnih životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti. Jedna od prirodnih retkosti je i orao belorepan čije se gnezdo nalazi upravo ovde.

Očuvanje ovakvih prirodnih spomenika omogućuje „pogled u prošlost“, u prirodne ritske šume Podunavlja, koje se u kompleksu sadašnjih ekoloških uslova više ne mogu spontano vratiti. Značajno je prisustvo žutenjice (panonski subendem), koji naseljava vlažna gazišta i pašnjake, rubove poljskih puteva, niske obale, delimično zaslanjena staništa, i divlje vinove loze koja u flori Vojvodine postaje sve ređa.

Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ ima ekološki značaj u funkciji očuvanja vlažnih staništa karakterističnih za rečne ade, na kojima žive mnoge biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnim stanišnim uslovima.

Funkcionalnost i biološka raznovrsnost šumskih ekosistema plavnih područja, kao i ekološkog koridora reke Dunav, čvrsto je povezana sa očuvanjem preostalih fragmenata prirodne šumske vegetacije na Dunavu.

 

ivanovacka ada putokaz0

 

Flora i fauna prirodnog dobra ukazuju na veliki značaj za očuvanje biodiverziteta područja. Visok stepen izvornosti ogleda se u karakterističnom skupu vrsta, kao reliktinim vrstama flore.

Na celukupnoj površini Spomenika prirode “Ivanovačka ada” uspostavljen je režim zaštite, sa ograničenim i strogo kontrolisanim korišćenjem prirodnih resursa, te se aktivnosti na ovom prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređivanje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegovu prirodnu vrednost.

Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ predstavlja jedan od najpoznatijih ribolovnih i izletničkih terena u okolini Pančeva. Ulaz u Ivanovački dunavac, poznat je kao dobar teren za ribolov, koji je pregrađen kamenim nasipom, zbog čega, pri malom vodostaju ulaz nije plovan, kao i donji kraj Ivanovačkog dunavca, koji služi kao zimovnik za brodove, njime se može doći čamcem do sela Ivanovo, udaljeno na 2,5 km od zimovnika.

 

ivanovacka ada 20 1

 

Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom „Ivanovačke ade” povereno je JP „Vojvodinašume”, odnosno Šumskom gazdinstvu „Banat” iz Pančeva.

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...